Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in onze vereniging en wil je graag meer weten?
Neem dan contact op met:

Loes Meijs
Telefoon   :  06-8304 6575
E-mail         : tc@antilopen.nl 

Loes begeleidt je tijdens de kennismakingsperiode met de vereniging. Zij blijft ook daarna jouw eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. Ook informeert Loes je over het team waarin jij of jouw kind geplaatst wordt, over de trainingstijden, wedstrijdinformatie en overige zaken.

Tijdens het veldseizoen worden de wedstrijden gespeeld op onze eigen accommodatie op het Burgemeester Buining Sportpark in Leusden. Tijdens het zaalseizoen worden de wedstrijden in sporthal De Korf gespeeld. De wedstrijden worden op zaterdag gespeeld, tenzij er wordt deelgenomen aan de midweekcompetitie. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Lid worden

Je kunt je aanmelden als lid van korfbalclub Antilopen via het inschrijfformulier. Een volledig ingevuld inschrijfformulier dient te worden ingeleverd bij het secretariaat, het adres staat op het formulier vermeld. 

Wij vragen ook je e-mailadres en/of die van de ouder(s)/verzorger(s) op het inschrijfformulier te vermelden. Zo kunnen wij je op de hoogte houden via onze wekelijkse digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat onder andere informatie over de wedstrijden, trainingen maar ook informatie over diverse verenigingsactiviteiten. 

De verenigingsgids

Antilopen kent een aantal afspraken die zij heeft vastgelegd in een verenigingsgids. In deze gids vind je informatie die leuk is om al nieuw lid door te nemen.

Wijzigingen

Geef wijzigingen in jouw adres of andere gegevens altijd door aan de ledenadministratie.

Opzeggen

Opzeggen kan alleen schriftelijk vóór 31 mei van het lidmaatschapsjaar bij ledenadministratie. Zonder schriftelijke opzegging vóór 31 mei van het lidmaatschapsjaar, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

Reglementen lidmaatschap

De bepalingen ten aanzien van het lidmaatschap staan beschreven in het Statuut en het Huishoudelijk Reglement, welke op zijn op te vragen bij het secretariaat. De contributies en enkele belangrijke bepalingen uit het Statuut en het Huishoudelijk Reglement zijn hieronder vermeld.

Contributietarieven die gelden met ingang van 1 juli 2020:

Senioren  19 jaar en ouder  €      23,85      per maand 
Jeugd 15 t/m 18 jaar  €      18,90      per maand 
Jeugd 11 t/m 14 jaar  €      14,75      per maand  
Jeugd 7 t/m 10 jaar  €      11,70      per maand  
Jeugd 0 t/m 6 jaar  €      7,75        per maand  
Recreanten / G-korfbal /Alg.Reserve €      11,70      per maand 
Niet spelend lid  €      6,85        per maand  
Ouderlid  €      3,95        per jaar  
Inschrijfgeld  €      6,00        (eenmalig) 

De peildatum voor de bepaling van de leeftijd is 1 oktober van het betreffende verenigingsjaar.

De contributietarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden met ingang van het nieuwe seizoen (1 juli). Een eventuele indexering van de contributies zal voor aanvang van het nieuwe seizoen middels het verenigingsorgaan bekend worden gemaakt.

Condities van het lidmaatschap:

  • Contributiebetaling maandelijks (ouderlid jaarlijks) via automatische incasso.
  • Men is lid voor het gehele verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni). Afmelden of wijzigen van spelend lid naar een ander lidmaatschap kan alleen met ingang van het nieuwe verenigingsjaar.
  • Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd. Dit dient uiterlijk één maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar te gebeuren bij het secretariaat.
  • Het bestuur kan op deze regel dispensatie verlenen na een schriftelijk verzoek dat tenminste een maand voor de gewenste opzegdatum bij het secretariaat binnen moet zijn.
  • Verenigingswerk is een wezenlijk onderdeel van het lidmaatschap van onze club. We verwachten dat iedereen een bijdrage levert. 

Vul je gegevens in

Voornaam
Wachtwoord
×