Corona Huisregels Antilopen

Onderstaand zijn naar onderwerp/aspect de verschillende richtlijnen/spelregels en adviezen opgenomen omtrent hoe wij binnen KC Antilopen omgaan met CORONA.

Meldingen die aandacht vragen kunnen direct gemaild worden naar: geencorona@antilopen.nl

Corona Check App 

Voor iedereen vanaf 18 jaar die naar de sportaccomodatie komt geldt dat bij binnenkomst de QR-code van de Corona Check App getoond moet worden in combinatie met een legitimatiebewijs. Om dit allemaal te kunnen controleren gaan er voor de trainingsdagen en de zaterdagen aparte regels gelden.

Trainingsdagen

E-B jeugd 

Op doordeweekse avonden kan er door de jeugd gewoon getraind worden. Publiek is bij de trainingen niet toegestaan. Ouders kunnen hun kinderen bij de ingang aan de trainers meegeven en na de training hen ook weer bij ingang van het sportcomplex ophalen. Bij elke training zal er minimaal één trainer de kinderen opwachten bij de deur en gezamenlijk met hen naar de zaal lopen waar er getraind zal worden. Na de training loopt er ook minimaal één trainer mee met de kinderen terug naar de ingang. Gelieve als ouders wel de 1,5 meter in acht te nemen bij het halen en brengen van de kinderen.

A-jeugd en senioren 

Voor de A-jeugd vanaf 18 jaar en de seniorenteams geldt dat er per team één persoon wordt aangewezen die voor elke training de QR-codes van de Corona Check App zal controleren in combinatie met de legitimatiebewijzen. Geen QR-code = geen toegang tot de sportaccommodatie en dan kan je dus niet trainen. Zorg er dus voor dat je voor elke training in het bezit bent van een geldige QR-code.

 

Zaterdagen

Op de zaterdag verwachten wij van iedereen vanaf 18 jaar die naar de sportaccomodatie komt een geldige QR-code van de Corona Check App in combinatie met een legitimatiebewijs bij betreding van sportcomplex Buiningpark. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt GEEN QR-CODE = GEEN TOEGANG TOT DE SPORTACCOMMODATIE. Let op dat deze regel natuurlijk niet alleen bij ons sportcomplex geldt, maar ook als ouder als je moet rijden bij een uitwedstrijd. De regel geldt voor zowel spelers als ouders, supporters of ander publiek. 

 

Accommodatie

De accomodatie is enkel toegankelijk via de voordeur van de zaal. De (voor)deuren van het clubhuis blijven gesloten. Bij binnenkomst vindt je een desinfectiepomp voor de handen. Maak hier gebruik van! Op de gehele accomodatie geldt nog steeds het advies om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, óók na het scannen van de QR - codes bij binnenkomst. Ouders en verzorgers hebben geen toegang tot de sportaccommodatie tijdens de training van hun kinderen.

Horeca 

Tijdens de activiteiten is het mogelijk om binnen aan de bar een drankje of broodje te halen en deze in de kantine te nuttigen. Let er ook hier op dat je in de rij en de kantine zo veel mogelijk 1,5 meter afstand houdt van andere huishoudens. 

Publiek

Publiek is, zoals hierboven te lezen valt, enkel toegestaan op zaterdag op de voorwaarde dat zij een geldige QR code kunnen overhandigen voor het betreden van de sportaccomodatie. Daarnaast blijft het advies om afstand te houden tot andere huishoudens, zowel op de tribunes als op andere plekken op de sport accomodatie en in de kantine.

De kracht van herhaling - de gebruikelijke regels

Daarnaast geldt een dringend advies om waar dat mogelijk is 1,5 meter afstand te houden. Geef elkaar de ruimte. Blijf vaak je handen wassen en schud geen handen, ook niet bij de wedstrijd.

Verder gelden nog steeds de algemene coronaregels:

  1. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  2. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
  3. Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de sportlocatie.
  4. Schud geen handen.
  5. Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.

Vul je gegevens in

Voornaam
Wachtwoord
×