Club van 100

Antilopen is al 50 jaar een korfbalvereniging met veel enthousiaste leden en vrijwilligers. Niet alleen een vereniging waar je sportief kunt presteren, maar ook een vereniging waar het goed toeven is. Antilopen beschikt over een prachtige accommodatie met daarbij drie kunstgrasvelden.

De club van 100 weet jaarlijks extra doelen voor de korfbalclub Antilopen te realiseren die de prestaties, sfeer en uitstraling nog verder verbeteren. De leden van de club van 100 bepalen jaarlijks zelf aan welk doel het geld besteed wordt. 

Wie zijn de leden?

De club van 100 bestaan uit mensen die zich betrokken voelen bij korfbalclub Antilopen en de vereniging een warm hart toedragen: vrienden, vriendinnen, ouders, opa’s en oma’s, buren etc. Iedereen is welkom om lid te worden van de club van 100!

Hoe word je lid?

Je kunt lid worden door het inschrijfformulier in te vullen en dit af te geven aan de bar of een mail te sturen naar de Club van 100.

Wat kost dat?

Het lidmaatschap kost minimaal € 50,- per jaar. Je machtigt Antilopen deze bijdrage af te schrijven van je bank- of girorekening. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Opzeggen kan tot 30 juni van elk jaar.

Wat doen we met het geld?

Elk jaar wordt een ledenvergadering van de club van 100 bijeengeroepen. In deze vergadering presenteert het bestuur van korfbalclub Antilopen een aantal voorstellen waar aan het in dat jaar bijeengebrachte bedrag besteed kan worden. Dit kunnen doelen zijn die direct gekoppeld zijn aan het korfballen, maar net zo goed kunnen er voorstellen bij zijn voor een verdere voltooiing van het clubhuis.

De Club van 100 kan zelf ook voorstellen doen voor een doel waaraan het geld besteed wordt. De leden van de Club van 100 stemmen over de voorstellen. Het voorstel dat de meeste stemmen krijgt wordt uitgevoerd. Het uitverkoren doel en de manier waarop het bedrag is bijeengebracht wordt daarna via de website en social media gecommuniceerd.  

Meer weten?

Wil je meer informatie over de club van 100 neem dan contact op met Alice Langenberg of Yolanda Versteeg.

Vul je gegevens in

Voornaam
Wachtwoord
×