hoi

Avond van Antilopen: Erelid Rein van Soest

Cindy Goedknegt

25-11-2018

Reageer

Op vrijdag 16 november 2018 werd Rein van Soest tijdens de Avond van Antilopen door de algemene ledenvergadering benoemend tot Erelid. De voordracht vanuit het bestuur werd met luid applaus aanvaard, waarna hij een gouden Antilopenspeld kreeg uitgereikt.

In de zomer van 2013 trad Rein voor de derde keer aan als bestuurslid van Antilopen. Ditmaal voor de tweede keer als penningmeester.

De eerste bestuursperiode van Rein startte in de jaren 90, waarin Rein de bestuursfunctie van Algemene zaken bekleed. Daarbij pakt Rein regelmatig diverse interim bestuursfuncties op van posities die (tijdelijk) niet ingevuld zijn.

In de jaren 2002-2004 waren er zorgen om de financiële lasten die voorkwamen uit de privatiseren van het kunstgrasveld van Antilopen en daarnaast het financiële risico van de snelle slijtage van het kunstgrasveld. Net als nu had Antilopen een goede financiële balans, maar de zorgen rondom het kunstgrasveld waren serieus. De rol van Rein in de analyse en formulering van dit probleem, en het onder de aandacht brengen bij de gemeente Leusden was groot. Rein heeft hierin zich op de juiste manier gemengd in het politieke debat. Dit heeft geleid tot het teruggeven van het kunstgrasveld aan de Gemeente.

De tweede en derde periode van Rein als bestuurslid, trekt hij als Penningmeester op met Erik als voorzitter. Daarbij is Rein in zijn comfort en op zijn best als “tweede man”. Ook deze keer bereikt Rein achter de schermen ontzettend veel. Binnen de club is hij een graag geziene man en ook buiten de club op het gemeentehuis weet hij veel te bereiken voor Antilopen. In de belangstelling staan is daarbij voor Rein van ondergeschikt belang. Zijn tevredenheid haalt hij uit het zien van resultaat. Rein heeft in deze periodes als penningmeester, en ook tijdens de periode dat hij geen bestuurslid was als betrokken lid, ingezet voor onze nieuwe accommodatie, zowel het clubhuis als de komst van de 2e sporthal. Wat geresulteerd heeft in onze mooi totaal accommodatie zoals deze nu is.

Naast de sporthal heeft Rein zich de laatste periode ook beziggehouden met het professionaliseren van de financiële commissie, waarin het financiële werk (incasso, boekhouding, facturen, jaarrekening etc.), onder diverse personen is belegd en de financiële werkzaamheden minder afhankelijk zijn van één persoon. Kortom: Rein heeft gezorgd voor een gezonde financiële organisatie binnen KC Antilopen.

Rein zijn inzet voor de omkeer van de privatisering van het kunstgrasveld is in 2008 reeds beloond met de eretitel Lid van Verdienste. Zijn jaren daarna is Rein zich blijven inzetten, waarbij hij voor en achter de schermen hard heeft gewerkt en resultaten heeft gehaald. Dit maakt dan ook dat het bestuur vindt dat Rein zich buitengewoon heeft ingezet voor de KC Antilopen. Groots vinden we de inzet van Rein, hetgeen het bestuur en de leden hebben beloond met een titel tot Erelid. Rein zeer bedankt!

Het bestuur

Reacties

Er zijn nog geen berichten geplaatst.

Reageer

Log in om een reactie achter te laten.

Vul je gegevens in

Voornaam
Wachtwoord
×