hoi

Indexering Contributie

Rein van Soest

29-05-2018

Reageer

Het bestuur heeft besloten om de contributiebedragen met ingang van het nieuwe seizoen te indexeren met 2%. Afgelopen jaren hebben we de stijgende kosten kunnen bekostigen uit meevallers op andere posten. Voor komend seizoen, mede door de uitgesproken ambitie in het beleidsplan, is deze ruimte er niet.

De indexering leidt tot een verhoging van de contributie met gemiddeld € 0,25 per maand. De contributiebedragen worden als volgt vastgesteld:

   

2017/2018

2018/2019

Senioren

19 - 100

 23,40

 23,85

Jeugd

15 - 18

 18,55

 18,90

Jeugd

11 - 14

 14,45

 14,75

Jeugd

7 - 10

 11,45

 11,70

Jeugd

0 - 6

 7,60

 7,75

Recreant

 

 11,45

 11,70

G-korfbal

 

 11,45

 11,70

N-spelend lid

 

 6,70

 6,85

Ouderlid

 

 3,85

 3,95

Inschrijfgeld

 

 5,90

 6,00


De wijziging wordt doorgevoerd per 1 juli 2018.

De laatste contributie voor het seizoen 2017/2018 wordt geïncasseerd in de laatste week van juni. Leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd of hebben betalen de laatste keer (de oude) contributie in juni.

Reacties

Jelle van Santen 27-05-2018

Geacht Bestuur, Met verbijstering heb ik kennis genomen van bovenstaand besluit. De afgelopen 2 jaarvergaderingen(Avond van Antilopen) heeft onze penningmeester jaarrekeningen gepresenteerd waar menig vereniging jaloers op zou zijn. Forse bedragen konden toegevoegd worden aan de reserve omdat er minder geld was uitgegeven dan begroot. Naar mijn idee is de financiele situatie van onze vereniging dusdanig dat het tussentijds verhogen van de contributie volstrekt onnodig is. Ik weet ook dat het bestuur indexering zonder toestemming van de leden kan doorvoeren, echter om dit te doen na 2 jaar met dikke zwarte cijfers te hebben afgesloten acht ik dit niet getuigen van realiteitszin. Of er moeten tussentijds dusdanige tegenvallers of anderzins aan het licht zijn gekomen dat het bestuur zich tot deze stap genoodzaakt ziet, echter dan zou een wat uitgebreidere toelichtting op zijn plaats zijn . Ik vraag danook het bestuur het besluit te heroverwegen en af te zien van tussentijds verhogen van de contributie, Mocht aan het einde van dit boekjaar rode cijfers geschreven worden, kan contributieverhoging tijdens jaarvergadering alsnog voorgelegt worden aan de leden, zodat er ook meer draagvlak is voor dit besluit. hartelijke korfbalgroet Jelle van Santen

Reageer

Log in om een reactie achter te laten.

Vul je gegevens in

Voornaam
Wachtwoord
×