hoi

Terugblik Avond van Antilopen | Financiële zaken

Rein van Soest

05-02-2018

Reageer

1. Inleiding

Op vrijdag 12 januari is er tijdens de Avond van Antilopen in 2 sessies gesproken over de financiële stukken. In totaal hebben er ca. 10 mensen gereageerd op de stukken en vragen gesteld.

De volgende stukken zijn besproken:

  • Jaarrekening 2016/2017
  • Begroting 2017/2018
  • Het financieel beleidsplan

2. Jaarrekening 2016/2017

Afgezien van verbazing over het resultaat waren er geen vragen over het resultaat over het boekjaar 2016/2017. Later in de vergadering is er op voordracht van de kascommissie decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid.

3. Begroting 2017/2018

Ten aanzien van de begroting heeft de penningmeester aangegeven dat er scherper is begroot dan voorgaande jaren. Het is daardoor niet te verwachten dat we het seizoen 2017/2018 wederom met een groot positief resultaat zullen afsluiten.

Door enkele leden is er zorg uitgesproken over de activiteiten op gebied van sponsoring. Deze zorg wordt door de penningmeester gedeeld. Versterking van de sponsorcommissie is gewenst. Om de plannen beschreven in het technisch beleidsplan te kunnen uitvoeren is extra inkomsten uit sponsoring nodig. Zonder deze extra inkomsten kan het technisch beleid slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd.

Er was echter niemand van de sponsorcommissie bij het gesprek aanwezig om hier verder op te reageren.

4. Het financieel beleidsplan

Het financieel beleidsplan is besproken en daar zijn geen grote kanttekening bij geplaatst. De keuzes worden onderschreven en het beleid is later op de vergadering aangenomen. De belangrijkste keuzes zijn:

  • Contributies handhaven op huidig niveau (wel indexering) tenzij er substantiële veranderingen komen in de directe korfbalgerelateerde kosten (bijv. zaalhuur of bondskosten).
  • Investeren in het gebouw vanuit bestaande reserves en extra kantine-inkmsten.
  • Een groot deel van de extra kantine-inkomsten (ca. 70%) beschikbaar stellen voor de uitvoering van het technisch beleidsplan.

Verder is er opgenomen dat we stoppen met de Jantje Beton collecte. Er blijven dan 2 acties over; De Grote Clubactie (jeugd) en de Plantenactie (oudere jeugd en senioren).

Vanuit de JAC is de vraag gekomen of het mogelijk is om met jeugdleden met ouder(s) in een beperkt gebied kan worden gecollecteerd voor Jantje Beton en deze opbrengst te gebruiken voor een activiteit. Dit past binnen het beleid van Jantje Beton en is daarom mogelijk maar er moet dan nog wel verder worden nagedacht over de uitvoering.

5. Stichting Clubgebouw Buiningpark

Bij de rondvraag is nog gevraagd naar de jaarrekening van de Stichting Clubgebouw Buiningpark. Deze was voorgaande jaren opgenomen in de vergaderstukken maar ontbraken dit jaar. Dit is een vergissing.

De jaarrekening van de Stichting Clubgebouw Buiningpark is wel beschikbaar. Als je deze alsnog wilt ontvangen stuur dan even een mail naar penningmeester@antilopen.nl.

Reacties

Er zijn nog geen berichten geplaatst.

Reageer

Log in om een reactie achter te laten.

Vul je gegevens in

Voornaam
Wachtwoord
×