hoi

Politiek en Sport(hal)

Rein van Soest

16-03-2014

Reageer

Deze week zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Nu zullen sommigen al denken; “Doet een sportvereniging aan politiek?”. Het antwoord ligt in de tegenovergestelde vraag; “Doet de politiek aan sport?“. Het antwoord hierop is nadrukkelijk “Ja!”. In de gemeenteraad worden regelmatig besluiten genomen die direct invloed hebben op de sportverenigingen. Daarom is het bestuur van Antilopen geregeld op het gemeentehuis om op te komen voor onze belangen.

Zoals bij de meesten bekend is er een werkgroep in Leusden die zich inzet voor het bouwen van een 2e sporthal in Leusden. Deze werkgroep is gestart als een initiatief van KC Antilopen en er zijn ook andere Leusdense sportverenigingen bij betrokken. Het doel is om een 2e sporthal te bouwen bij de kantine van Antilopen en er zo voor te zorgen dat alle teams in de gemeente Leusden kunnen trainen en we niet meer hoeven uit te wijken naar andere gemeentes zoals Zeist.
Deze werkgroep heeft geprobeerd om de bouw van een 2e sporthal onderwerp te maken van de gemeenteraadsverkiezingen. Ze zijn hierin heel goed geslaagd. De bouw van een 2e sporthal in Leusden is één van de belangrijkste thema’s in de gemeenteraadsverkiezingen.

Dit heeft ertoe geleid dat alle politieke partijen hun standpunt over de 2e sporthal duidelijk moeten maken. In dit artikel willen we deze standpunten kenbaar maken. We beperken ons bewust tot de sporthal en geven dus geen informatie over de visie van de partijen over andere maatschappelijke vraagstukken. Het is dan ook geen stemadvies maar wel informatie om mee te nemen in je keuze voor komende woensdag in het stemlokaal.

Onderstaande informatie is met name gebaseerd op het verkiezingsdebat op 6 maart 2014. Tijdens dit debat ging de eerste stelling over een 2e sporthal in Leusden. Alle politieke partijen geven in eerste instantie aan dat ze voor een 2e sporthal in Leusden zijn. Uit de discussie blijkt dat sommige partijen meer voor een 2e sporthal zijn dan anderen.

CDA
Volgens het CDA is het probleem niet zo groot. Alleen in de wintermaanden, als de buitensportverenigingen naar binnen gaan, is er behoefte aan meer capaciteit. Tevens denken zij dat er na 2020, door de vergrijzing, geen behoefte is aan een 2e sporthal in Leusden.

Het CDA wil daarom geen 2e sporthal bouwen maar ziet de oplossing in het, gedurende de wintermaanden, plaatsen van een opblaashal over een sportveld.

D66
De D66 spreekt zich uit voor de bouw van een 2e sporthal in Leusden. Zij zijn van mening dat de gemeente een actieve rol moet spelen in de realisatie hiervan. Ze willen dit betalen door op andere kosten te besparen, zoals op de bouw van een nieuw gemeentehuis.

VVD
De VVD wil een 2e sporthal in Leusden. Om de exploitatiekosten te dekken stellen zij als voorwaarde dat sportzaal De Meent wordt gesloopt.

Groen Links / PvdA
Groen links en de Partij van de Arbeid doen als één partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leusden. In hun programma spreken ze van een duurzaam flexibele oplossing. GL/PvdA zoekt hierin nadrukkelijk de combinatie met een maatschappelijke functie. Ze willen de 2e sporthal bouwen en exploiteren middels een samenwerking tussen de gemeente en private partijen.

Christen Unie/SGP
Ook de Christen Unie en de SGP hebben een gezamenlijke fractie. Zij zijn voor het bouwen van een 2e sporthal in Leusden en willen daarvoor de bestaande financiële reserves benutten. De gemeente heeft in het verleden geld verdient (o.a. door de verkoop van haar aandeel in de REMU) en CU/SGP wil dit geld onder andere inzetten voor de bouw van een 2e sporthal ion Leusden.

Conclusie
Zoals uit de diverse standpunten blijkt zijn de meeste partijen in Leusden voor de bouw van een 2e sporthal in Leusden. Alleen het CDA is tegen, hetgeen ze later ook via de media hebben verduidelijkt. Pas na de verkiezingen zal duidelijk worden hoeveel invloed de diverse partijen krijgen op het te voeren beleid. Dit zal van grote invloed zijn op de uiteindelijke plannen voor de bouw van de 2e sporthal. Het bestuur van Antilopen hoopt dat de nieuwe sporthal snel gerealiseerd zal worden.

Als je naar aanleiding van dit artikel vragen en/of opmerkingen hebt neem dan gerust contact met me. Mijn telefoonnummer staat in het ledenweb.

Reacties

Er zijn nog geen berichten geplaatst.

Reageer

Log in om een reactie achter te laten.

Vul je gegevens in

Voornaam
Wachtwoord
×